మీడియా
సమాజానికి సహాయపడటం లేదా ఉత్పత్తి అవగాహన కల్పించడం ఇలా మా అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా మీడియా దృష్టిని ఆకర్షించాయి. మేం ఎక్కడ ఫీచర్ చేయబడ్డాం అనే దానిని తెలుసుకోవడానికి ఈ సెక్షన్‌ని అన్వేషించండి
మీడియా
సమాజానికి సహాయపడటం లేదా ఉత్పత్తి అవగాహన కల్పించడం ఇలా మా అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా మీడియా దృష్టిని ఆకర్షించాయి. మేం ఎక్కడ ఫీచర్ చేయబడ్డాం అనే దానిని తెలుసుకోవడానికి ఈ సెక్షన్‌ని అన్వేషించండి
ట్రెండింగ్
Birla White's Kharia Khangar wins the Golden Peacock Occupational Health & Safety Award 2020
PDF చూడండి
Birla White recognized for 'Environment Excellence' and 'Energy Efficiency'
PDF చూడండి
సామాజిక ఫీడ్
ప్రెస్ రిలీజ్
ఆన్‌లైన్ కవరేజీలు
టీవీ కమర్షియల్స్