കേസ് പഠനങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിശ്വാസം കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ വിജയിച്ചത് അവർക്കും സമൂഹത്തിനും മടക്കി നൽകുന്നതിന്, കഴിവുകളും അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന സംരംഭങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് നോക്കൂ!

Loading

കേസ് പഠനങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിശ്വാസം കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ വിജയിച്ചത് അവർക്കും സമൂഹത്തിനും മടക്കി നൽകുന്നതിന്, കഴിവുകളും അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന സംരംഭങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് നോക്കൂ!
കോർപ്പറേറ്റ് സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തം

മികച്ച നാളെക്കായി യുവാക്കളെ പരിശീലിപ്പിക്കുക

ഗ്രാമീണ യുവാക്കളുമായി സംവദിക്കാനും തൊഴിൽ ഓപ്ഷനുകളെക്കുറിച്ച് അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കാനും മികച്ച നാളെക്കായി അവരെ പ്രാപ്തരാക്കാനുമുള്ള ഒരു സംരംഭമാണ് ബിർള വൈറ്റിൻറെ ആപ്ലിക്കേറ്റർ പരിശീലന പരിപാടി.

കൃഷിക്കാർക്കുള്ള മണ്ണ് പരിശോധന പരിപാടി

മണ്ണിൻറെ ഫലഭൂയിഷ്ഠതയെയും ഉൽപാദനക്ഷമതയെയും കുറിച്ച് കർഷകരെ ബോധവത്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംരംഭമാണ് അംബുജ സിമൻറ് ഫൌണ്ടേഷനുമായി ചേർന്ന് ബിർള വൈറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം.

പദ്ധതികൾ

ഡി‌എൽ‌എഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗ്രീൻസ്, ന്യൂഡൽഹി

ന്യൂ ഡെൽഹിയിലെ ഡി‌എൽ‌എഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗ്രീൻ‌സിൻറെ 464515 ചതുരശ്ര മീറ്റർ സീലിംഗ് ഏരിയയുള്ള ബിർള വൈറ്റ് കവർ ചെയ്തത് ഏകദേശം 2000 മെട്രിക് ടൺ ലെവൽ‌പ്ലാസ്റ്റ് കൊണ്ടാണ്.

ഡിഎൽഎഫ്ഘൌസിംഗ്

ബിർള വൈറ്റ് വാൾ‌കെയർ പുട്ടിയുടെ സുഗമമായ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രക്രിയയും ഉയർന്ന കവറേജും ഇതിനെ ഡി‌എൽ‌എഫ് ഹൌസിംഗ് പ്രൊജക്ടിൻറെ അനുയോജ്യമായ ഒരു പുട്ടിയാക്കി മാറ്റി

ഐഡിയൽ സൈറ്റ്സ്, കൊൽക്കത്ത

കൊൽക്കത്തയിലെ ഐഡിയൽ സൈറ്റുകളിലെ 6 റെസിഡൻഷ്യൽ ടവറുകളുടെ ഇന്റീരിയർ, പുറംവശത്തെ ചുമരുകൾ ബിർള വൈറ്റ് വാൾകെയർ പുട്ടികൊണ്ടാണ് പെയിൻറ് ചെയ്തത്. അതിൻറെ മികച്ച നിലവാരം കാരണമാണത്.

സുസ്ഥിരത

രാജസ്ഥാനിലെ ഖരിയയിൽ പ്രതിവർഷം 2.6% മലിനജലം ഫലപ്രദമായി പുനരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു

ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച മലിനജലം ഞങ്ങളുടെ റീസൈക്ലിംഗ് പ്ലാൻറിൽ സംസ്കരിക്കുകയും, അതിൽ കൂടുതലും തോട്ടകൃഷിക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ടിപിപി ഫ്ലൈ ആഷ് ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വൈറ്റ് സിമൻറ് പ്ലാൻറ് ബിർള വൈറ്റ് ആണ് നിർമ്മിച്ചത്.

ബിർള വൈറ്റ് അതിൻറെ ജീവനക്കാർക്കും അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമൂഹത്തിനും വേണ്ടി സുരക്ഷിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതര ഇന്ധനം തിരഞ്ഞെടുത്ത് വ്യവസായത്തിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുന്നു

ഹെവി ഫ്യുവൽ ഓയിലിനു പകരം ബിർള വൈറ്റ് ഓയിൽ റിഫൈനറി മാലിന്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും, ഇതിലൂടെ ബിർള വൈറ്റിൻറെ മത്സരശേഷിയും ലാഭവും നിലനിർത്തുക മാത്രമല്ല, ബ്രാൻഡിൻറെ സുസ്ഥിരതാ കാഴ്ചപ്പാട് പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പരിശീലനം

രാജസ്ഥാനിലെ ഖരിയയിലെ യുവാക്കളെ വികാസ് പരിശീലന പരിപാടിയിലൂടെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.

വികാസ് പരിശീലന പരിപാടിയിലൂടെ, കെട്ടിട കരാറുകാർക്ക് പെയിൻറ്സ്, വാൾകെയർ പുട്ടി, ടെക്സ്ചുറ തുടങ്ങിയ സർഫസ് ഫിനിഷിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രയോഗത്തെക്കുറിച്ച് ബിർള വൈറ്റ് ആവശ്യമായ പരിശീലനം നൽകുന്നു.