ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಫರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವುದು.

Loading

ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಫರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವುದು.
ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ
ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್‌ಗೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಗಮನ ಸಹಿತ ವೈಟ್‌ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇದರ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗುವುದು ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚ್
ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಾವು ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್‌ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಮೌಲೀಕರಣ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಪೈಲಟ್‌ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನವೀನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸುಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ನವೀನ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳು & ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿರಂತರ ಮೌಲೀಕರಣವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಸರಾಗ ಕಾರ್ಯಹರಿವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ನಾವು ಹಲವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮವೆಂದರೆ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಂವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಬೆಂಬಲದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
Sl. No Equipment Application
1. X-Ray Diffractometer Phase analysis/product characterisation Polymer quality assessment studies
2. Particle Size Analyser Analysing particle size distribution helps in mixing parameters
3. High Temperature Furnace Pigmentless color cement studies
4. Brookfield Viscometer Rheological polymer studies
5. Tensile Adhesion Tester On Coating
6. Color Meter Measurement of color effect on white background
7. Compressive Strength Tester Plaster strength
8. Pollution Testing Apparatus - Under Procurement Anti-pollution coating studies
ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್‌ಗಳು
Facility Objective
UV-Radiation Studies Color fading of coatings and Anti-pollution indicator studies
Humidity/Temperature Chamber (Under Procurement) To study the behavior of BW products under high humidity conditions