ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್‌ ರಾಕ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು

Loading

ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್‌ ರಾಕ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು

ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ನಮ್ಮ ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್‌ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೇಂಟರ್ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದೆ. ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೋಡೆಗಳು, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದ ಅಂತರವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಈ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ!
ಅವರು ಯಾರು ಎಂದು ನೋಡಲು ಈ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ!
ಪೇಂಟರ್‌ಗಳ ಮಾತು
ಉನ್ನತಿ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ
ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮ
BirlaWhite Logo

ಉನ್ನತಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ಪೈಂಟರ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್‌ನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಾದ ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮ, ಇದರ ಉದ್ದೇಶವು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬಾಡಿ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಪೈಂಟರ್‌ಗಳು ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸೇರಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
800
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಡೆಸಲಾದ ಸೆಶನ್‌ಗಳು.
25